Dům umění představuje známé i neznámé fotografie K. O. Hrubého

dumb1Poprvé celistvě a v celém rozsahu představuje Dům umění dílo fotografa Karla O. Hrubého. K vidění jsou dosud nezveřejněné snímky, přední osobnost tuzemské fotografie přibližuje i podrobná monografie. Karel Otto Hrubý se narodil v roce 1916 ve Vídni, zemřel v roce 1998. Pracoval jako fotoreportér v brněnském deníku Rovnost i v časopise Květy, mnoho let vyučoval na škole uměleckých řemesel v Brně, psal teoretické texty o fotografii, stal se jedním ze zakladatelů brněnské fotografické skupiny VOX i Svazu českých fotografů. Jeho první samostatná výstava se konala v roce 1959 v Kabinetu fotografie Jaromíra Funka v Domě pánů z Kunštátu (tehdy Domě pánů z Poděbrad). V historii soudobé české fotografie je považován za mimořádnou osobnost, která také významně ovlivnila celou řadu fotografů.

V roce 2016 uplynulo od narození K. O. Hrubého sto let, výročí bylo v Domě umění připomenuto sympoziem. Jeho celoživotní tvorbu a přínos české fotografii nyní poprvé komplexně zpracovává retrospektivní výstava v Domě umění na Malinovského náměstí a souběžně vydaná monografická publikace. Připomínají nejen autorovu fotografickou tvorbu, ale i jeho působení jako pedagoga, kurátora, lektora, recenzenta a organizátora i jeho vliv nejen na brněnskou fotografickou scénu.

Návštěvníci výstavy mohou poprvé vidět dosuddumb nezveřejněné fotografie K. O. Hrubého vybrané z veřejných sbírek, ale především ze soukromého archivu umělce. Komentované prohlídky výstavy povedou kurátoři Lukáš Bártl, Antonín Dufek a Jana Vránová, projít si ji budete moci také s fotografy, které tvorba K. O. Hrubého ovlivnila – Pavlem Diasem, Miroslavem Myškou či Milošem Budíkem. Výstavu můžete navštívit do 4. března.

Lednový doprovodný program k výstavě:
10. 1., 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s jedním z kurátorů Lukášem Bártlem a s fotografem Milošem Budíkem, který byl přítelem K. O. Hrubého a jeho neoficiálním žákem.
24. 1. 2018, 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Vránovou a fotografem Miroslavem Myškou, který byl žákem K. O. Hrubého.
28. 1. 2018, 14–17 h – Krájená krajina / Kolážová odpolední dílna pro děti 6–12 let inspirovaná dílem K. O. Hrubého.

Výstavy v Domě umění města Brna v roce 2018

do 4. 3. 2018
Tadeáš Kotrba: Tři principy
Výstava nejnovějších obrazů Tadeáše Kotrby, umělce mladší generace a absolventa pražské Akademie výtvarných umění. Malby vycházejí z jeho vnitřního světa, osobních zážitků, vzpomínek i obecnějších existenciálních úvah.
Kurátorka: Jana Vránová
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

13. 3. – 29. 4. 2018
Computer Graphic 1968 Re-visited
Computer foto Petr ChalupaV roce 1968 uspořádal umělec a kurátor Jiří Valoch jednu z prvních světových výstav umění generovaného počítačem. Díla, která tehdy byla k vidění v Domě umění, si budete moci znovu prohlédnout ve virtuální realitě za pomoci speciálních brýlí. V říjnu 2017 byl projekt prezentován poprvé, na jaře 2018 se představí v kompletní podobě.
Kurátoři: Jana Horáková, Jiří Mucha
Vstupní hala Domu umění, Malinovského nám. 2

10. 5. – 29. 7. 2018
Kunstraum Deutschland
Mezinárodní výstava poukazující na význam umělců, kteří v minulém půlstoletí jako imigranti z celého světa proměnili kulturní prostor Německa. Uvidíte díla od současných světově významných autorů, jako jsou Nam J. Paik, Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Pera Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Giuseppe Spagnulo nebo Herman de Vries.
Kurátorka: Jana Vránová
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

24. 4. – 11. 6. 2018
Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje / Globální konflikty a lokální souvislosti
Mezinárodní skupinová výstava navazuje, jak naznačuje číslo dvě v jejím názvu,Björn Melhus Freedom and Independence 2014 na expozici Rozhněvaná planeta, realizovanou v roce 2017 Národní technickou knihovnou a Akademií věd ČR. Výstava se snaží ukázat konflikt v globalizovaném světě, který se v poslední době stal klíčovým tématem médií i politologických konferencí, v širším kontextu a prostřednictvím současného umění. Vedle celosvětově významných umělců se na výstavě podílejí i mladí tvůrci, kteří se o své místo na scéně teprve hlásí.
Kurátoři: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

26. 9. ‒ 18. 11. 2018
Pavel Korbička: Event of Space
Site-specific projekt Pavla Korbičky (*1972, žije a pracuje v Brně) připravovaný přímo pro Dům umění představí nové monumentální světelné instalace, vytvářející protiklad k dominantní symetrii tohoto výjimečného výstavního prostoru.
Kurátorka: Miroslava Hájek
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

12. 12. 2018 ‒ 3. 3. 2019
Feministická avantgarda, sbírka Verbund
Skupinová výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Mezinárodní putovní výstava začala svou cestu Evropou v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, Karlsruhe. V Brně své putování skončí a doprovodí ji zde konference porovnávající generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v České republice se západní Evropou a Spojenými státy americkými.
Kurátorka: Gabriele Schor
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Dům pánů z Kunštátu je centrem uměleckých rezidencí

V lednu uplyne právě šedesát let od chvíle, kdy byl renesanční palác Domu pánů z Kunštátu, tehdy ještě nazývaný Dům pánů z Poděbrad, po rekonstrukci proměněn ve druhý výstavní prostor Domu umění města Brna. Byl zde mimo jiné zřízen i Kabinet fotografie Jaromíra Funka, jedna z prvních síní k vystavování fotografie v tehdejším Československu.

V budově poblíž Dominikánského náměstí nyní probíháDPK mezinárodní rezidenční program – Brno Artists in Residence, vytvářející prostor pro práci umělcům a kurátorům především ze zemí střední Evropy. Dům umění města Brna tak rozšířil spektrum své činnosti na oblast, jež v ucelené podobě doposud v Brně chyběla – rezidenční centrum věnující se systematicky přeshraniční spolupráci. S tvorbou jednotlivých rezidentů jako výstupem jejich pobytu se může veřejnost seznámit prostřednictvím výstav v Galerii G99.

V lednu se můžete těšit na výstavu absolventky Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Marie Štindlové; vernisáž výstavy Prsten na parkovišti bude 9. ledna. Na počátek roku je také plánována rezidence maďarské tvůrčí dvojice Lörinc Borsos.

BAM

Dům umění provozuje populárního průvodce po funkcionalistické architektuře BAM (Brněnský architektonický manuál). Na webu bam.brno.cz najdete databázi bezmála čtyř stovek objektů meziválečné architektury,BAM foto M Dvořáková která je postupně doplňována o období 1946–1989. Databáze slouží jako zdroj odborných informací, ale současně si můžete vybrat některou z předem navržených architektonických procházek po jednotlivých městských částech a zdarma si stáhnout audioprůvodce, namluvené brněnskými herci a osobnostmi. Stezky s mapami jsou k dispozici také v podobě mapové brožury a knihy, jejíž dlouho očekávaný dotisk je v prodeji na pokladnách v Domě umění a v Domě pánů z Kunštátu. Rozšíření databáze o poválečné období bude dokončeno v roce 2019 a do BAMu tím pádem přibudou takové stavby, jako je Janáčkovo divadlo, hotely International a Continental, ale například také všechna brněnská sídliště.

A protože BAM myslí i na děti, přizvali jsme letos ke spolupráci výtvarnici a lektorku Domu umění Romanu Horákovou, jejíž ilustrace se objeví v dětských omalovánkách se sedmi vybranými brněnskými stavbami.

Po vzoru brněnského průvodce architekturou vznikají podobné projekty i v dalších českých městech: v Plzni je to PAM (pam.plzne.cz), v Litomyšli LAM a našlápnuto má i KAM, tentokrát v Hradci Králové.